Voor pioniers die bevlogen zijn om het verschil te maken.
Wij geloven

Dat de roep om menselijke maat hoorbaar toeneemt. Mensen en organisaties zijn op zoek naar persoonlijke betekenis en willen bijdragen aan het grotere geheel. Niet kennis en vaardigheden maar bewustzijn vormt de tool in de 21e eeuw. 


Wij zijn

Bevlogen pioniers in het activeren van lerend vermogen. Wij gaan voort met onze missie om leren te transformeren in duurzame waarde. Omdat wij geloven dat persoonlijk bewustzijn de bron is van creatieve en impactvolle vernieuwing.


 

Wij geloven

"Bewustzijn als bron voor creatieve vernieuwing en impactvol leiderschap."

Bewustzijn

In deze tijd van tegenstellingen, systeempijn, datageweld en efficiency drive neemt de roep naar menselijke maat toe. En waar krachtenvelden botsen ontstaat ruimte voor een nieuwe richting. De toon van een waardenwending is ingezet. 

Mensen en organisaties zijn op zoek naar hun persoonlijke betekenis en willen bijdragen aan het grotere geheel. In kleine cirkels ontstaan allerlei initiatieven waar kwetsbaarheid, gemeenschappelijkheid, menselijkheid en duurzaamheid de boventoon voeren. 

Paluka gelooft dat mensen zelf het instrument zijn in deze verandering. Dat niet kennis en vaardigheden of systemen, maar bewustzijn de tool vormt in de 21 eeuw. Jezelf wezenlijk leren kennen en in co-creatie met anderen waarde toevoegen is dan ook ons credo. 

Wij helpen (jonge) mensen en organisaties op dit pad. Door duurzaam te bouwen aan potentieel, betekenis te ontlenen aan hun purpose en bij te dragen aan prosperity. Met bewustzijn als bron voor creatieve vernieuwing en waardegedreven leiderschap. 

Kippenvel

Onze missie is mensen en organisaties in hun kern te raken. Dit is terug te vinden in onze naam. Paluka is herleid uit het Sanskriet en betekent kippenvel. Omdat je dit krijgt als je geraakt wordt en dat gevoel vergeet je nooit meer. 


Op je pad kunnen zich elk moment ervaringen aandienen. In de boven- én onderstroom. Het biedt je inzicht, geeft ruimte aan bewustzijn en de kans groei te beoefenen. Simpel? Nee. Verrijkend? Ja. En daar lopen wij warm voor!Waarden

Ons hart spreekt als wij aan het werk zijn. In onze missie schromen wij niet buiten de lijntjes te tekenen. Daar leren we van. Onderweg maken wij veel plezier. Met een lach en soms een traan vallen en staan we gewoon weer op. Zo scheppen en creëren wij een duurzame toekomst. Wij zijn gewoon mensen. Jij toch ook!?

 
  •  
  •  
  •  

Wij bieden

“Life changing concepten voor vernieuwing met duurzame impact.”

Trailing en Consulting

Door alle snelle veranderingen is het een hele kunst je daartoe te verhouden en op koers te blijven. Niet overvleugeld te raken of lam te slaan, maar juist kleur te bekennen en zelf sturing te geven. Waardegedreven. Daar lopen wij warm voor. 

TRAIL SEEKERS
Wij creëren life changing trails voor zoekers, vinders, twijfelaars, ondernemers, leiders, strebers, teams, dromers, talenten en idealisten. Pioniers die hun bewustzijn en spirit willen aanzetten voor vernieuwing met relevante en merkbare impact. Wij ontwerpen leerconcepten (= trailing) met de mens als ankerpunt. Samen activeren we een klimaat waarin talent bloeit, leiderschap boeit en de organisatie vloeit. 

CONSCIOUS CONSULTING
Wij ondersteunen mensen en organisaties met het bouwen aan een bewust en vitaal leef- en leerklimaat. Als sociaal architect ontwikkelen wij een infrastructuur waarin thema's als bezieling, zelfsturing, visie en waarden tot leven komen. Er bestaat geen blauwdruk, wel maatwerk én natuurwetten die in het proces als gids dienen. Wij helpen graag op pad. 

SOCIALE IMPACT
Wij integreren duurzame initiatieven in onze concepten. Samen met pioniers dragen wij bij aan leerkansen voor gevoelige doelgroepen en/of duurzame doeleinden. Ter preventie van dropouts zijn zo 10s en twens ontstaan. Daarmee ondersteunen wij scholieren en studenten in hun persoonlijke ontwikkeling en weerbaarheid. 

Klaar voor een waardenwending? We gaan de uitdaging graag samen aan. Van ontwerp tot realisatie. Kijk hier voor een greep uit onze cases. Zelf een trail seeker en het heft in handen nemen? Onze talentscan en coaching helpen je op jouw pad!


Talentscan

De talentscan is een diepgravend en breed onderzoek naar persoonlijke eigenschappen, drijfveren en talenten. Het legt natuurlijk potentieel, intrinsieke waarden en aangeleerde patronen bloot. Dat opent perspectieven en biedt inzicht in ontwikkelmogelijkheden.

Meer weten? Kijk op talentscan.nl
 
Speciaal voor tieners heeft Paluka de 10scan ontwikkeld. Een nieuw initiatief waarmee we jongeren helpen bij het maken van bewuste (studie)keuzes.

Kijk voor meer info op 10scan.nl

Tarieven

De talentscan bedraagt € 595,- (exclusief BTW).
Voor particulieren geldt een tarief van € 299,50 (inclusief BTW).
Studenten betalen € 199,50.
Coaching

Coaching is een intensieve en individuele werkvorm die wij inzetten bij persoonlijke ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en stress gerelateerde vraagstukken. De talentscan vormt vaak het vertrekpunt. Het brengt de context van de vraag en het ontwikkelpotentieel in kaart. Coaching biedt ondersteuning, inzicht en handvatten onderweg.
 
De werkvorm omvat gesprekken afgewisseld met praktische en fysieke oefeningen. Op basis van psychologische, haptonomische en holistische methodieken. Het wakkert bewustzijn aan en stimuleert de ontwikkeling én integratie van mentale kracht en creativiteit met het gevoelsvermogen. Zo ontvouwt het natuurlijk potentieel en/of herstelt zich. 

Tarieven

Een sessie van een uur bedraagt € 195,- (exclusief BTW).
Voor particulieren geldt een tarief van € 121,- (inclusief BTW) per sessie.

Cases uit de praktijk

 
  •  
  •  
  •  

Wij zijn

“Een pionier met een missie: het leerkapitaal van mensen en organisaties transformeren in duurzame waarde.”

Verhaal

Paluka is pionier in het activeren van lerend vermogen. Niet modellen of methoden, maar de mens zelf is voor ons het vertrekpunt. Wij ondersteunen voorlopers die bevlogen zijn om het verschil te maken en hun passie en talent willen aanzetten. 

Onze expertise wordt ook ingezet om persoonlijk leiderschap te stimuleren en teams te (re)vitaliseren. Om samen met organisaties een leeromgeving te creëren die verbindt en schept. Waarin inventiviteit en ondernemerschap tot bloei komen. 

Wij gaan voort met onze missie het leerkapitaal van mensen en organisaties te transformeren in duurzame waarde. Omdat wij geloven dat bewustzijn de bron is van creatieve en impactvolle vernieuwing. Daar doet deze tijd een appèl op.Team

Wij zijn Paluka. Een goed stel bevlogen mensen. Wij weten wat het vraagt én oplevert om je passie en talent te ontwikkelen. Hebben ons eigen pad daarin afgelegd en zijn gepassioneerd om onze ervaringen over te dragen en samen verder te leren.

 
  •  
  •  
  •